the official website of Biological and Medical Art in Belgium

-

Together with:

University of Antwerp, Faculty of Medicine and Health Sciences
University of Antwerp, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences
Royal Academy of Fine Arts Antwerp / School of Arts - AP University College
Royal Academy of Fine Arts Ghent / School of Arts - University College Ghent
Haute école des arts du Rhin - HEAR, Didactique visuelle (F)
University of the Arts London - UAL (UK)
Medical Artists' Education Trust - MAET (UK)
University of Dundee, Centre for Anatomy and Human Identification (UK)
ART RESEARCHES SCIENCE INTERNATIONAL COLLABORATIONS (ARSIC)

Contact information

ann.van.de.velde[at]hotmail.com // artem-medicalis[at]virginmedia.comDecember 5, 2010

Dissection Drawing Marathon IV - 5 March 2011

.
Waarom een vierde dissectie tekenmarathon?
.
We halen inspiratie bij Leonardo zelf:
.
Tegen het einde van de 15de en in het begin van de 16de eeuw leefde er een man, die zich met anatomie bezig hield, hoewel hij geen man van het vak was. Als universeel genie leverde hij echter verbluffende prestaties op de meest uiteenlopende gebieden. Leonardo da Vinci was schilder en beeldhouwer, mathematicus en fysicus, technicus en uitvinder. Als schilder achtte hij het noodzakelijk stipt de natuur te volgen, de voorbeelden der oudheid voldeden hem niet. Eerst begon hij zich te interesseren voor de verhoudingen van het menselijk lichaam, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Later begon hij ook secties uit te voeren. Aan één van zijn bezoekers, die hem in Amboise opzocht zei hij dat hij meer dan dertig lijken, mannen en vrouwen van alle leeftijden, had opengesneden. Dit ernstige en zware werk, dat hij alle hinderpalen ten spijt, uitvoerde, heeft hem de mogelijkheid verschaft een massa anatomische studies te schetsen. Hij wilde een groots opgevatte anatomie en fysiologie van de mens tekenen en schrijven, met alle bijzonderheden van het lichaam; dit werk zou zich niet beperken tot de practische behoeften van de schilder. Het was er hem niet zozeer om te doen, een wetenschappelijke grondslag te leggen voor zijn artistieke arbeid; hij werd werkelijk beheerst door een drang naar wetenschappelijke kennis, hij wou de dingen tot op de bodem peilen. De anatomische kennis moest gebaseerd zijn, niet op uitspraken van vroeger, maar op eigen onderzoek en ervaring.
.
In de inleiding van dat grote werk zet Leonardo de betekenis uiteen van de anatomische tekeningen, maar wijst er meteen op wat een moeilijk werk het is en welke kundigheden en hoedanigheden er voor vereist zijn.
"Wie zulke studies onderneemt," schrijft hij, "kan niet hopen er zoveel geld mee te verdienen als mensen die een rustig leven leiden, of als die, welke op één dag rijk willen worden. Gij zult lange tijd in grote ontberingen moeten leven...Gij echter, die meent dat het beter is secties bij te wonen dan dergelijke tekeningen te bekijken, gij zoudt gelijk hebben, als het mogelijk was alles wat op die tekeningen aangegeven is aan één enkel lijk te zien. Maar al spant gij bij het opensnijden van dat éne lijk dan ook al uw verstand tot het uiterste in, dan zoudt gij toch nog maar weinig aders zien en herkennen Om er een volledige en juiste kennis van op te doen, heb ik meer dan tien mensenlijken opengelegd, waarbij ik alle andere delen wegsneed, ik heb al het vlees dat om de aders zit tot ht kleinste stukje toe verwijderd zonder de aders met bloed te vullen, met uitzondering van de haast onmerkbare bloedvulling der haarvaten. Eén lijk bleef echter niet zo lang onbedorven als nodig was om het helemaal te onderzoeken; ik moest dus na elkaar zoveel lijken opensnijden als nodig was voor het verwerven van een volledige kennis. Die arbeid deed ik daarna nog eens over, om de verschillen te zien. En al hebt gij de nodige overgave om u met zo'n werk bezig te houden, dan zal uw maag misschien een hinderpaal zijn; en als gij daar geen last van hebt, dan zult gij wellicht gehinderd worden door de angst, om 's nachts alleen te zijn in het gezelschap van zo'n opengesneden en van zijn huid beroofde dode, waarvan het uitzicht afschuw wekt; en als dat u niet verhindert, zal het u misschien ontbreken aan de gave alles nauwkeurig te tekenen, zoals dat bij een afbeelding van dat soort nodig is; en ook al kunt gij tekenen, dan zult gij misschien niets afweten van perspectief; en al wist gij alles van perspectief, dan bezit gij misschien geen geordende kennis van meetkundig tekenen en kunt gij misschien de kracht en weerstand der spieren niet berekenen; en als gij niet vlijtig zijt, zal het u misschien aan geduld ontbreken. Of ik al die eigenschappen bezeten heb of niet, daarover zullen de een en twintig boeken, die ik vervaardigd heb, beslissen. Ik ben bij dat werk noch door inhaligheid, noch door zorgeloosheid gehinderd geweest, doch enkel door gebrek aan tijd."
.
- uit 'De ontdekkers van de mens - Die Entdecker des Menschen', H. Glaser 1954
.
Samen met Kris van 't Hof, coördinator InSitu³; Marijke Tanghe, docente Tekenen en Anatomietekenen KASK Antwerpen; Lou Gils, docent Tekenen KASK Antwerpen; Francis Van Glabbeek, anatoom UA; David Malan, prosector UA; Geert Van Eeckhout, docent Anatomie KASK Antwerpen; Pascale Pollier-Green, medisch kunstenaar BIOMAB en Ann Van de Velde, hematoloog BIOMAB; Patrick Cras, neuroloog UA
--------------------------------------------------------------------------------
Type: Education Class
Date: Saturday, March 5, 2011
Time: 09:30am - 09:30pm
Location: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, T135 Dissectiezaal
Street: Groenenborgerlaan 171
City/Town: Wilrijk, Belgium
---------------------------------------------------------------------------------
Register
via facebook: click here
via ann(dot)van(dot)de(dot)velde(ad)hotmail(dot)com

No comments:

Post a Comment