the official website of Biological and Medical Art in Belgium

-

Together with:

University of Antwerp, Faculty of Medicine and Health Sciences
University of Antwerp, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences
Royal Academy of Fine Arts Antwerp / School of Arts - AP University College
Royal Academy of Fine Arts Ghent / School of Arts - University College Ghent
Haute école des arts du Rhin - HEAR, Didactique visuelle (F)
University of the Arts London - UAL (UK)
Medical Artists' Education Trust - MAET (UK)
University of Dundee, Centre for Anatomy and Human Identification (UK)
ART RESEARCHES SCIENCE INTERNATIONAL COLLABORATIONS (ARSIC)

Contact information

ann.van.de.velde[at]hotmail.com // artem-medicalis[at]virginmedia.comNovember 17, 2011

'The Pathos of Pathology' Exhibition - Opening

16 November 2011, 19h30
Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Gebouw van de Grauwzusters
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

De tentoonstelling loopt nog tem 20 december 2011 telkens van 9u00 tem 17u00 (gesloten op zat en zon)

Fotolink: click here

ATV link: click here (starts 05:00) NIET MEER BESCHIKBAAR

Studentenblad DWARS link: click here (p 18 en 19) NIET MEER BESCHIKBAAR

Het pathos van de pathologie – klooster van de Grauwzusters, Antwerpen, 16 november 2011
- Ernest Van Buynder, voorzitter Kunst op de Campus UA
“Het pathos van de pathologie” is een spannende titel. Het pathos hier als artistieke term, als sterke gemoedsaandoening, het op het gevoel werkende in de beeldende kunst – geconfronteerd met pathologie, een term uit de geneeskunde, de ziekteleer.


Eeuwenlang hebben beeldende kunstenaars gewerkt op die beide polen. Leonardo da Vinci is misschien het beroemdste voorbeeld. In de jaren tachtig van de 15° eeuw verbleef hij aan het Hof van de Hertog van Milaan. Uit die jaren stamt zijn belangstelling voor de anatomie van de mens. Tussen de anatomiestudies vinden we ook variaties op het thema van het menselijk gezicht, waarbij hij expressief de gemoedstoestand, het pathos, uitdrukt. Op een tekening uit de collectie van de Britse koningin zien we rond een man met een slinger van eikenblad, refererend naar de oudheid, vier grimassen gegroepeerd. Ze vertegenwoordigen de kenmerken van de 4 temperamenttypen: sanguinisch of vurig, cholerisch of opvliegend, melancholisch of zwaarmoedig en flegmatisch of onverstoorbaar kalm.
Iedere eeuw kende kunstenaars gefascineerd door wetenschap en geneeskunde. Zo kreeg Rembrandt reeds in 1632, in zijn vroege Amsterdamse periode, de opdracht van de chirurgijngilde “De anatomische les van Dr. Tulp” te schilderen. De anatomiedocent Tulp had de bijnaam “Vesalius van Amsterdam”. Dit groepsportret is thans te bewonderen in het Mauritshuis – Den Haag. In het jaar 1656 van zijn nakend faillissement kreeg Rembrandt een tweede opdracht van diezelfde gilde: “De anatomische les van Dr. Deyman”. Dr. Deyman was de opvolger van Dr. Tulp. Dit groepsportret is voor een gedeelte door brand vernield. Het knappe restant wordt bewaard in het Rijksmuseum – Amsterdam.
Hoe nu de huidige tentoonstelling “Het pathos van de pathologie” situeren in het actuele kunstbeeld? Diversiteit en fragmentatie karakteriseren de kunst van de laatste decennia. Meer dan ooit tevoren hanteren kunstenaars nieuwe materialen, technieken en stijlen. Kunst bezette nog nooit zo’n gevarieerd en breed veld. Fotografie, video, computer- en internetkunst zijn helemaal ingeburgerd. Fenomenen als Jonge Britse Kunst, met onder meer Damien Hirst, kunnen rekenen op veel aandacht en bijval. Conceptuele kunst blijft het goed doen, maar ook de schilders, de beeldhouwers, de grafici blijven “in”.
Tegelijkertijd wordt zowel kunstwerk als auteurschap voortdurend in vraag gesteld. Door sommigen wordt dit alles gezien als een bewijs dat de kunst in een diepe crisis zou verkeren. Ik geloof dit echter niet. Er is nog een ganse reeks van artiesten die nog hartstochtelijk geloven in kunst, ook al zien ze haar maatschappelijke inbedding als problematisch – ik noem maar als voorbeeld Sigmar Polke, Gerhard Richter, en dichter bij ons Berlinde de Bruyckere, Anne-Mie Van Kerckhoven en onze eredoctor Luc Tuymans. En een cynicus als Jeff Koons die meegaat met de mediatisering, gaat volgens mij nog altijd over schoonheid. In het geheel bieden kunstenaars nog altijd relevante benaderingswijzen op de werkelijkheid.
Die zijn wel moeilijker snel te lezen, omdat ze ook gevat liggen in allerlei – soms defensieve, soms cynische gedragspatronen. Hoe dan ook er zijn nog voldoende hedendaagse kunstenaars, die net als hun illustere voorgangers, geloven in de utopie, de spiritualiteit, het pathos, denk aan Anselm Kiefer met vorig jaar nog een schitterende expo in het KMSKA, Bill Viola en onze andere eredoctor Jan Fabre. De expo “Het pathos van de pathologie” sluit naadloos aan bij die diversiteit en probleemstelling van de hedendaagse kunst.
Er zijn artiesten die de klassieke schilderkunst trouw blijven, net als Tuymans, Richter, noem maar op. Er is een Caroline Hübner met intimistische schilderijen rond het thema van de humanitas. Ze worden in deze zaal geconfronteerd met wrange portretten van Patrick Cromheecke rond het menselijk tekort. Eric Vandamme toont dan weer abstraherende beelden vertrekkend van dissecties.
Ook de traditionele grafiektechnieken worden niet geschuwd, en gelukkig maar. Heel wat hedendaagse artiesten maken er gebruik van, denk aan Fred Bervoets. Jelle Nicolaï verwerkt de impact van de dissectiedagen op persoonlijke wijze via de linogravure en Anneke Blennerhassett maakt met de lithografie innerlijke beelden die aan action painting doen denken. Er zijn de ontroerende tekeningen van Dries Magits en pakkende gedichten van zijn broer Willem Magits: woord en beeld. Van Özkan Özsarlak zijn er de radiografieën, een drager waarmee ook Wim Delvoye werkt.
Het driedimensionele is vertegenwoordigd door Chantal Pollier, die harten van insecten, andere dieren en de mens creëert in alle soorten marmer, in pierre bleu, in steen, in zilver. Zij registreert, classificeert, creëert en installeert. In die installatiekunst is Pascale Pollier dan weer uitgesproken. Haar studies in Londen “medical art” zijn hiervoor betekenisvol. Met nieuwe materialen reflecteert zij over de dialectiek van leven en dood. In die sculpturale traditie is er de krachtige installatie van Anton Retsin: Pathologische dubbelgangers.
Er is in de sfeervolle kelder nog videowerk van Pelagie-May Green en vanuit die Angelsaksische traditie van “medical art” werk van Jo Cameron, David Malan, Bryan Green en Eleonor Crook. Ann Van de Velde, bezielster van dit project, brengt etsen en een prachtige video-installatie.
Ik kom tot een besluit. De kruisbestuiving Kunst, Wetenschap, Geneeskunde is hier alleszins naar mijn oordeel zeer geslaagd. De hier aanwezige artiesten gebruiken geen clichés, maar zoeken naar een eigen taal in dat brede veld van de biomedische kunst. Dat die stimuli uitgaan van wetenschappers aan onze universiteit en ons ziekenhuis en van docenten aan de Antwerpse Academie is alleszins hartverwarmend, hier letterlijk en figuurlijk.
Ik dank u.
****

Pathologische Schoonheid
- Caroline Hübner
.
Wanneer
Alleen maar
de echo van een ziel achterblijft…
zichzelf ‘musend’
door lege ruimtes,
waar je gedachten kunnen dansen,
en koesteren
.
of
waar
je hart zichzelf binnenste buiten
keert,
en
alleen maar de essentie
zichzelf reflecteert
fragmenteert ook...
.
om uiteindelijk
dat
op te roepen
wat nooit
kwijt was…
.
wat zichzelf in de catacomben van ons geheugen
langs lang vervlogen plekjes heeft genesteld,
om dan enkel en alleen maar
in een beeld
in een woord,
.
uit het niets te laten uitbarsten,
alsof het nooit kwijt was,
.
alsof ons geheugen dan verstoppertje
met ons speelde al die jaren
of is het niet zo dat we
.
schoonheid herkennen,
door ze vooraf al gezien te hebben
en al dan niet
als dusdanig
in dat verre geheugen van ons gecatalogeerd te hebben
.
dat ze zoiets
kwetsbaars krijgt
die schoonheid,
.
poreus
in de vorm van een lichaam
dat voortdurend
afbreekt
en weer opbouwt,
.
zichzelf ontvouwt onder chirurgijnse
handen
wanneer het geheeld moet worden
.
of uit elkaar gepuzzeld
wanneer het dient begrepen
na de dood,
.
dat ook dit schoonheid mag
en kan zijn
een beeld
dat op je netvlies strikt
.
en daar
misschien ogen teistert
met wat ze voor zich ontbloot zien,
.
en wat dan schoonheid mag zijn
de roerloze rode lippen
.
of een zichzelf onthullend lichaam
in een meesterlijk netwerk
aan verbindingen met elkaar
.
tot helemaal
in de perceptie
.
van wat dat woord,
dat ’schoone’ woord
dan wel mag betekenen,
.
dat ze hier aanwezig is,
die schoonheid,
.
tussen
wetenschappelijke kunstenaars,
en artistieke wetenschappers,
.
en dat ze uiteindelijk
net hetzelfde doen
kijken
alle twee,
.
voelen
wat ze zien,
vertalen
verweven
met wat ze ‘weten’,
.
zoiets,
.
dat het nog veel verder
kan gaan
binnen de ruimtes
.
van ons denken,
waar we
dat ‘leven’
.
van de dag dat
we deze plek
aanschouwen
en
in een soort van ‘overleven’
komen te zitten
.
onze onsterfelijkheid
laten aanvechten,
.
haar schoonheid bewaren
in klank
.
beeld,
woord,
.
en geschiedenis schrijven
gepuurd in de tijdsgeest
waarin ze vertellen
.
en begrijpen
klaarheid brengen
in dat wat altijd een beetje
een mysterie hoort te zijn,
toch?
.
het oudste goed ooit gevochten
gestreden
al dan niet met religie...
.
maar nooit

ontleed
.
of dat dit dan aan de wetenschap is
om dat te doen,
.
het leven
uitleggen
.
dan wel,
dat die ook niet noodzakelijk zichzelf
verloochent
in de pathologie van lichaam
dat hervormt
morfologeert
.
en opnieuw hoort ontdekt
om opnieuw te kunnen liefhebben
.
in al zijn of haar
onvolkomenheden
.
en of die überhaupt wel bestaan
want het heeft toch
.
enkel en alleen maar
met de ‘beleving’ ervan
te maken,
.
ook dat,
.
en die staat u hier vandaag
te doen,
.
want wat is wat een kunstenaar
streeft
.
zichzelf in al zijn eenvoud
in deeltjes van hem- of haarzelf
achter te laten,
.
in gedachten
in dat wat
.
aangevochten wordt
door wetenschappers,
en dat ze hand in hand
eenzelfde avontuur lopen
.
maar,
.
wanneer het er op aankomt
is aan de dood geen ontsnappen aan,
enkel uitstel
kan verleend,
.
visualiseren
wat dit leven voor ons betekent,
en heeft betekend,
.
dat het pijn doet soms,
.
in wat we leven
in wie we liefhebben
en weer kwijtspelen
.
en soms ook niet,
.
dat de pathologie van hun schoonheid
ook die
van hun liefde is,
.
en dat de wereld
de onze is,
.
en toch ook niet,
.
maar misschien
.
heel misschien
toch een beetje vandaag,
hier,
.
want we vechten haar aan
hoe kunnen we ooit anders doen
.
hoe kunnen we blijven
kijken
en uit elkaar puzzelen,
.
hoe kunnen we in het zachte gedicht
van een lichaam
dat zich in alle stilte
.
al dan niet levend
tussen onze vingers ontplooit
.
niet lezen…?
.
het mooiste verhaal verteld …
altijd ,
.
in wat voor vorm
het zich ook ten toon spreidt,
.
dat het niet anders kan dan dit zo doen
.
en waar gaat het dan om
.
dat vleselijke
en wat er zich in kan ontbreken
of aanvullen
dan wel
.
gedachten
en een geest
.
die tegen de randen
van hun huis
hun schedel beginnen aan te lopen
en los daarvan
nodig hebben
te ontsnappen
.
aan de geplogenheden
van een maatschappij
.
zijn ze dan pathologisch te noemen
of hebben ze een originele
kijk op schoonheid,
.
misschien is juist het mysterie
de creatie ervan
.
het in vraag stellen
.
dat kunst niet alleen de wetenschap
onderzoekt
maar ook zichzelf
net als die wetenschap dat doet,
.
en dat ze elkaar ergens halfweg
beminnen,
.
en misschien op dat subtiele
punt
.
de quintessens
ervan aanraken,
.
of we dat hier doen vandaag…?
.
dat is aan u om te voelen
tastbaar te maken,
.
in wat ze voor ons was,
.
en altijd zal zijn
.
schoonheid
van leven
schoonheid
van dood
.
en alles wat zich daartussen hunkert…

'The Pathos of Pathology' - Exhibition Setting Up

15 and 16 November 2011
Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Gebouw van de Grauwzusters
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

De Tentoonstelling is open van 17 nov tem 20 dec 2011.
Weekdagen van 9u00 tem 17u00.
Gesloten op zaterdag en zondag.Patio

1. Caroline Hübner, THOUGHTFUL PATHOS, 2011, acrylics on canvas, 60 x 90 cm
2. Jelle Nicolaï, ARM STUDY I, 2010, hout snede, 32 X 41 cm
3. Jan Smitz, 4 POEMS & PHOTOGRAPHS, 2011 *
4. Caroline Hübner, LOVELY ASHES, 2011, acrylics on canvas, 60 x 90 cm
5. Chantal Pollier, THE HEART OF THE MATTER, Mare Frisicum Heart {the heart of the North Sea}, 2010, flint stone (silex), wax, oil paint, Belgian bluestone, glass, 30 cmH x 18 cmW x 14 cmD
6. Chantal Pollier, THE HEART OF THE MATTER, Oncorhynchus Nerka Heart {the heart of a red salmon}, 2010, Black Belgian Marble, wax, oil paint, silver, Belgian Bluestone, glass, 23 cmH
7. Chantal Pollier, THE HEART OF THE MATTER, Sepia Officinalis Heart {the heart of a squid}, 2011, Rosé Aurore Portuguese Marble, wax, oil paint, Belgian bluestone, glass, 43 cm H x 25 cmW x 15 cmD
8. Chantal Pollier, THE HEART OF THE MATTER, Homo Sapiens Heart {the heart of a human}, 2010, Belgian Bluestone, wax, oil paint, glass, 30 cmH x 20 cmW x 15 cmD
9. Chantal Pollier, THE HEART OF THE MATTER, Chelonia Mydas Heart {heart of a green sea turtle or soup turtle}, 2010, Carrara Marble, wax, oil paint, silver, Belgian bluestone, glass, 26 cmH
10. Chantal Pollier, THE HEART OF THE MATTER, Ixodes Ricinus Heart {the heart of a sheep’s tick}, 2011, silver, Belgian bluestone, glass, 16 cmH x 8 cmW x 5 cmD
11. Bryan Green, PATHETIC PATHOLOGY 1, 2011, mixed media, 16 x 32 cm
12. Bryan Green, PATHETIC PATHOLOGY 2, 2011, mixed media, 8 cmD x 10 cmW x 32 cmH
13. Bryan Green, PATHETIC PATHOLOGY 3, 2011, mixed media, 37 x 31 cm
14. Bryan Green, PATHETIC PATHOLOGY 4, 2011, mixed media, 62 x 27 cm
15. Caroline Hübner, SIAMESE JUNCTION, 2011, acrylics on canvas, 60 x 90 cm
16. Chantal Pollier, THE HEART OF THE MATTER, Blattella Germanica Heart {the heart of a German cockroach}, silver, Belgian Bluestone, glass, 25 cm x 18 cm x 5 cm
17. Chantal Pollier, THE HEART OF THE MATTER, Arion Subfuscus Heart {the heart of a brown road snail}, silver, Belgian bluestone, glass, 21 cm x 16 cm x 5 cm
18. Chantal Pollier, THE HEART OF THE MATTER, Tegenaria Domestica Heart {the heart of a grey house spider}, oven clay, oil paint, slate, glass, 21 cm x 14 cm x 5 cm
19. Özkan Özsarlak, COLOR-CODED TRUE TISSUE INFORMATION; LUNG CANCER, 2011, print on aluminium, 20-30 x 30-50 cm
20. Özkan Özsarlak, COLOR-CODED TRUE TISSUE INFORMATION; AMNESIA, 2011, print on aluminium, 20-30 x 30-50 cm
21. Özkan Özsarlak, COLOR-CODED TRUE TISSUE INFORMATION; STERNO-CLAVICULAR JOINT DISLOCATION, 2011, print on aluminium, 20-30 x 30-50 cm
22. Özkan Özsarlak, COLOR-CODED TRUE TISSUE INFORMATION; COMMOTIO CEREBRI (BRAIN CONCUSSION), 2011, print on aluminium, 20-30 x 30-50 cm
23. Özkan Özsarlak, COLOR-CODED TRUE TISSUE INFORMATION; WRIST FRACTURE, 2011, print on aluminium, 20-30 x 30-50 cm
24. Eric Vandamme, ZONDER TITEL, 2011, olieverf op linnen, 50 x 70 cm
25. Eric Vandamme, ZONDER TITEL, 2011, olieverf op linnen, 80 x 120 cm
26. Eric Vandamme, ZONDER TITEL, 2011, olieverf op linnen, 50 x 50 cm
27. Patrick Cromheecke, BOCHTEN, 2011, olieverf op canvas met hout, 86 x 75 cm
28. Patrick Cromheecke, MIJN GELUK IS MIJN ONGELUK, 2011, olieverf op canvas met hout , 43 x 70 cm
29. Patrick Cromheecke, GEVANGEN BINNEN MEZELF, 2011, olieverf op canvas met hout , 66 x 43 cm
30. Patrick Cromheecke, HOPELOOS OP ZOEK, 2011, olieverf op canvas met hout , kader 23 x 55 cm
31. Patrick Cromheecke, LOSLATEN, 2011, olieverf op canvas met hout, 50 x 60 cm
32. Patrick Cromheecke, KIJKEN EN NIET ZIEN, 2011, olieverf op canvas met hout , 52 x 30 cm
33. Patrick Cromheecke, BEPERKINGEN, 2011, olieverf op canvas met hout , 55 x 47 cm
34. Patrick Cromheecke, VOOR-BIJ, 2011, olieverf op canvas met hout, 75 x 50 cm
35. Patrick Cromheecke, DIEP IN MEZELF, 2011, olieverf op canvas met hout, 30 x 45 cm
36. Patrick Cromheecke, WILLEN EN NIET KUNNEN, 2011, olieverf op canvas met hout, 43 x 70 cm
37. Patrick Cromheecke, ANGSTIG EN VERRUKT, 2011, olieverf op canvas met hout, 85 x 62 cm
38. Patrick Cromheecke, DE AFSTAND TUSSEN MIJN HANDELEN, 2011, olieverf op canvas
met hout, 63 x 60 cm
39. Patrick Cromheecke, VER-LENGEN, 2011, olieverf op canvas met hout, 45 x 55 cm
40. Pascale Pollier, MELANOMA, 1998, water colour, 80 x 60 cm
41. Anneke Blennerhassett, ASBESTOS (3 PRINTS), 2011, 3 colour litho, 69.50 x 51.50 cm
42. Anneke Blennerhassett, LITTLE PICCASOS FLY (2 PRINTS), 2011, 2 colour litho, 79 x 62 cm
43. Anton Retsin, PATHOLOGISCHE DUBBELGANGERS, 2011, keramiek & hout, 24 x 31 x 10
cm (10x)
44. Pascale Pollier, APGAR SCORE THREE WITH AGGRAVATED NERVOUS SYSTEM, 2011,
mixed media, 77 x 140 x 65 cm
45. Pascale Pollier, MELANCHOLIC MELANOCYTE, 1999, clear resin, 108 x 117 x 64 cm
46. Jo Cameron, CROHN’S DISEASE, 2011, photographic print, 29 x 42 cm

Basement Room 1

47. Willem Magits, HYLEMORFISME, 2011, poem
48. Willem Magits, DE JUDAS-CEL / LILITH-CEL, 2011, poem
49. Anneke Blennerhassett, MORPH SERIES (5 PRINTS), 2011, 2 colour litho, 68 x 52 cm

Basement Room 2

50. Eric Vandamme, ZONDER TITEL, 2010, houtskool op papier, 56 x 94 cm
51. Anneke Blennerhassett, LITTLE PICCASOS MAGGOT, 2011, 3 colour litho, 62 x 49.7 cm
52. Dries Magits, HAND INJURIES SERIES 1, 2007, pencil & mixed media, 50 x 70 cm *
53. Dries Magits, HAND INJURIES SERIES 2, 2007, pencil & mixed media, 50 x 70 cm *
54. Eleanor Crook, WITHOUT TITLE 1, drawing pen and ink, 59,5 x 84 cm
55. Eleanor Crook, WITHOUT TITLE 2, drawing pen and ink, 59,5 x 84 cm
56. Eleanor Crook, WITHOUT TITLE 3, drawing pen and ink, 59,5 x 84 cm
57. Eleanor Crook, WITHOUT TITLE 4, drawing pen and ink, 59,5 x 84 cm
58. Eleanor Crook, SNUFFY 1, photographic print, 61 x 61 cm
59. Eleanor Crook, SNUFFY 2, photographic print, 61 x 61 cm
60. Anneke Blennerhassett, INFUSION, 2011, 3 colour litho, 48 x 34 cm
61. Anneke Blennerhassett, SPUD GROWTH, 2011, 3 colour litho, 48 x 34 cm
62. Frederik Verstreken, HANDSURGERY 1, 2010, colour photograph, 24 x 30 cm
63. Frederik Verstreken, HANDSURGERY 2, 2010, colour photograph, 24 x 30 cm
64. Frederik Verstreken, HANDSURGERY 3, 2010, colour photograph, 24 x 30 cm
65. Frederik Verstreken, HANDSURGERY 4, 2010, colour photograph, 24 x 30 cm

Basement Room 3

66. Eric Vandamme, ZONDER TITEL, 2010, houtskool op papier, 61 x 90 cm
67. Eric Vandamme, ZONDER titel, 2011, houtskool op papier, 53,5 x 98,5 cm
68. Jan Smitz, BLOEDENDE PIJN, 2011, poem *
69. Jelle Nicolaï, THINK ABOUT IT, 2011, lino snede, 18 x 22 cm
70. Jelle Nicolaï, ARM STUDY II, 2010, hout snede, 36 x 39,5 cm
71. Jelle Nicolaï, ANATOMIC WIDE ANGLE, 2011, linoleum gravure, 22 x 57 cm
72. Jelle Nicolaï, DOUBLE VIEW,2010, lino snede, 14 x 9 cm
73. Jelle Nicolaï, FRANCIS, 2011, linoleum gravure, 21 X 13,5 cm
74. Jelle Nicolaï, ANAMORPHIC ANATOMIC ARM, 2011, lino gravure, 16,5 x 11 cm

Basement Room 4

75. Pascale Pollier, THE DAY OF THE LIPIDS, 2010, glass blown stomach, silicone abdomen, fake blood, pump, mixed media, 84 cm diam x 48 cmH
76. Anneke Blennerhasset, INSTALLATION, 2011
77. David Malan, VERWIJDERING VAN HET TROMMELVLIES VAN EEN DONOR (SERIE),
2010, 2 airbrush & 12 photographs, 60 x 80 cm & 63 x 68 cm
78. Caroline Hübner, CASKATING THOU SOUL, 2011, acrylics on canvas, 40 x 50 cm
79. Ann Van de Velde, THE ECHO OF A SOUL REMAINS 1, 2011, colour etching, 50 x 40 cm
80. Ann Van de Velde, THE ECHO OF A SOUL REMAINS 2, 2011, colour etching, 50 x 40 cm
81. Ann Van de Velde, THE ECHO OF A SOUL REMAINS 3, 2011, colour etching, 50 x 40 cm

__________________________________________________________

De tentoongestelde werken kunnen aangekocht worden (met uitzondering van deze met een *).

• Anneke Blennerhassett:
anneke.blennerhassett(at)gmail.com– tel +32 (0)496 91 36 61
• Ann Van de Velde:
ann.van.de.velde(at)hotmail.com – tel +32 (0)474 52 88 52
• Anton Retsin:
parkantoine(at)hotmail.com – tel +32 (0)472 32 12 90
• Bryan Green:
artem-medicalis(at)virginmedia.com – tel +32 (0)498 25 78 09
• Caroline Hübner:
caroline(at)almadacasa.be – tel +32 (0)497 37 46 35
• Chantal Pollier:
chantal.pollier(at)gmail.com – tel +32 (0)473 50 75 37
• David Malan:
david.malan(at)ua.ac.be – tel +32 (0)495 93 73 84
• Eleanor Crook:
eleanor.waxworks(at)ntlworld.com – tel +44 (0)7958 244 701
• Eric Vandamme:
info(at)eric-vandamme.be – tel +32 (0)486 26 64 41
• Frederik Verstreken:
dfrederik.verstreken(at)azmonica.be – tel +32 (0)3 320 59 10
• Jan Smitz:
jan.smitz54(at)gmail.com
- Jelle Nicolaï:
jellenicolai(at)gmail.com – tel +32 (0)488 45 17 27
• Jo Cameron:
fineartjo.cameron(at)virgin.net – tel +44 (0)7906 354 569
• Özkan Özsarlak:
ozkan.ozsarlak(at)coditel.net – tel +32 (0)474 66 33 86
• Pascale Pollier:
artem-medicalis(at)virginmedia.com – tel -+32 (0)498 25 78 09
• Patrick Cromheecke:
patrick.cromheecke(at)telenet.be – tel +32 (0) 494 35 07 81
• Willem Magits:
willemmagits(at)hotmail.com – tel +32 (0)479 50 24 63

October 30, 2011

The Pathos of Pathology - Antwerp, Autumn 2011
Openingsavond 16 november 2011 - 19u30
gelieve uw aanwezigheid online te bevestigen
voor 9 november 2011 op www.ua.ac.be/ARS

Verwelkoming
Prof. Dr. Alain Verschoren, Rector Universiteit Antwerpen

Pathologische Schoonheid
Mevr. Caroline Hübner, Woord- en Beeldkunstenares

Schoonheidsbeleving in de Hersenen
Prof. Dr. Patrick Cras, Neuroloog, UZ/UA

Opening tentoonstelling
Dhr. Ernest Van Buynder,Voorzitter Kunst op de Campus

Tentoonstelling van 17 november tem 20 december 2011 van 9u00 tem 17u00

Universiteit Antwerpen
Stadscampus, De Grauwzusters
Lange Sint-Annastraat 7
2000 AntwerpenOpgtelet: De tentoonstelling is enkel open op weekdagen van 9u00 tem 17u00

Art Researches Science/ ARS Projects

Coördinatie:
Francis Van Glabbeek
Pascale Pollier
Ann Van de Velde

Anneke Blennerhassett
Anton Retsin
Bryan Green
Caroline Hübner
Chantal Pollier
David Malan
Dries Magits
Eleanor Crook
Eric Vandamme
Jelle Nicolaï
Jo Cameron
Özkan Özsarlak
Patrick Cromheecke
Pelagie-May Green
Willem Magits


Ons werk wordt gedragen door fundamenteel onderzoek, onderzoekt het menselijke lichaam in heel haar verscheidenheid; het leven en de natuur in hun schoonheid, sterkte, fragiliteit, ziekte en sterfelijkheid. Dit alles en zoveel meer is wat ons dagelijks inspireert.

In deze tijd van globalisering zijn betekenisvolle internationale uitwisselingen tussen wetenschappers, kunstenaars en medische kunstenaars die Kunst en Wetenschap onderwijzen aan een nieuwe generatie van studenten van de allergrootste betekenis. De mogelijkheden voor echte dialogen over ervaringen en visies die centraal tot hun werk behoren zijn echter heel dikwijls afwezig. De zogenaamde uitwisselingen zijn meestal tentoonstellingen, publicaties en verhalen van afgewerkte producten en producties, die maar zelden uitnodigen tot discussies tussen kunstenaars en wetenschappers.

We zijn daarom verheugd dat de wetenschappelijke samenkomst en tentoonstelling DE PATHOS VAN PATHOLOGIE THE PATHOS OF PATHOLOGY mogelijk gemaakt binnen het internationale Art Researches Science ARS programma, de Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA), de vereniging Biological and Medical Art in Belgium (BIOMAB) en de European Medical Students' Association Antwerpen (EMSA) binnenkort zal plaatsvinden in het mooie historische gebouw van de Grauwzusters op de Antwerpse Universitaire Stadscampus.

Vier dissectie tekenmarathons, twee tentoonstellingen OBESITAS AND RELATED PATHOLOGY en NOT UNTIL WEVE BEATEN CANCER gedurende de Antwerpse Geneeskundige Dagen van 2010 en 2011, de ART RESEARCHES SCIENCE tentoonstelling en lezingenreeks in de Pop Up Art Space/Studio Villanella in Antwerpen in 2010, de RELICS OF WHAT IS TO COME tentoonstelling in London in 2011 en de LETTING GO tentoonstelling in Gent in 2011 zijn onderdeel van het international postgraduaat programma Art Researches Science.
Dit programma, dat we zullen presenteren in november 2011 in Straatsburg (F) tijdens het 23ste jaarcongres van de AEIMS (Association Européenne des Illustrateurs Médicaux et Scientifiques), is uniek qua concept omdat een nieuwe discipline wordt gecreëerd door één van de toegepaste kunstdisciplines, namelijk de Medische Kunst, uit te breiden en te brengen naar de hedendaagse kunstscene, en ondertussen ruimte te bieden voor diepgaand wetenschappelijk onderzoek en contact met nieuwe filosofieën.

Medische Kunst heeft altijd die zeer boeiende kruisbestuiving gekend tussen de Kunsten en de Wetenschappen. Maar door de steeds groeiende snelheid waarmee wetenschappelijke en technologieën zich ontwikkelen is het zo dat zij momenteel wat stil blijft staan, terwijl de wetenschappen en technologieën samen vooruit verdergaan. Dit is bedroevend want Kunst heeft zulk een belangrijke rol te spelen in onze maatschappij. En door de hedendaagse wetenschappen te onderzoeken en betrokken te worden van bij het begin, kan Kunst bijdragen tot veel diepere belangrijke wetenschappelijke bevindingen.

Er is nood aan dit Art Researches Science programma want studenten die geïnteresseerd zijn in de coagulatie tussen Kunsten en Wetenschappen vinden het momenteel erg moeilijk om hun studies hiernaar te richten en hun dromen en projecten binnen dit fascinerende gebied waar te kunnen maken.

We zijn de Universiteit en Hoge Scholen Antwerpen daarom heel dankbaar dat ze ons de mogelijkheid bieden voor dit creatieve platform en toekomstmogelijkheden. We hebben de steun van experten uit de Universiteiten in Dundee (Caroline Wilkinson), London (Eleanor Crook and Jo Cameron), New York (Mara Haseltine) en Strasbourg (Yvan Freund).

De wetenschappelijke samenkomst en tentoonstelling DE PATHOS VAN PATHOLOGIE - THE PATHOS OF PATHOLOGY in het gebouw van de Grauwzusters kan een toekomstig platform bieden voor toekomstige workshops en coproducties tussen jonge kunstenaars, medische kunstenaars en wetenschappers. Het biedt ook de mogelijkheid voor lokale en regionale initiatieven en transcontinentale projecten en waarmaken van ideeën.
We wensen alle deelnemers een boeiende tentoonstelling en hopen dat deze bijeenkomst productief en succesvol zijn zowel voor de Kunsten als voor de Wetenschappen.

Pascale Pollier-Green, medisch kunstenaar en voorzitter BIOMAB
Els Gielis, voorzitter Antwerp Medical Students Congress AMSC 2011
Judith Derdelinckx, voorzitter EMSA-Antwerpen
Ann Van de Velde, hematoloog UZ/Universiteit Antwerpen, BIOMAB
Francis Van Glabbeek, orthopedisch chirurg UZ/Universiteit Antwerpen, BIOMAB

In samenwerking met:

Geert Van Eeckhout (ARTESIS), Kris Van t Hof (ARTESIS), Marijke Tanghe (ARTESIS), Lou Gils (ARTESIS), David Malan (UA), Dirk Adriaensen (UA), Patrick Cras (UZA), Frederik Verstreken (UZA), Özkan Özsarlak (UZA), Rodrigo Salgado (UZA), Pierre Vandamme (UA), Joke Denekens (UA) en Alain Verschoren (UA).

Meer info over Biomedische Kunst, BIOMAB en ARS
http://biomedicalart.blogspot.com

October 8, 2011

Tentoonstelling /exhibition 'Letting Go'Letting Go
Een groepstentoonstelling uit Vlaanderen en Londen

‘Letting go’ presents the work of a group of artists and scientists from Flanders and the UK who regularly work together on subjects of Mortality, Anatomy, Medicine and Medical History.

The Amanduskapel in St. Amandsberg- Ghent offers an intricate and sombre context for their various and curious meditations on the splendour and squalor of the body, the unreliability of time and the power of what remains.

Sint-Amanduskapel
Historisch kerkhof Campo Santo
Visitatiestraat, Sint-Amandsberg (Gent)
*
7 oktober- 23 oktober 2011
Enkel weekends van 13u-18u
*
Openingsreceptie op 7 oktober 20u- 23u
Met musical performance om 21u door:
* Bart Koubaa * Bosse Provoost * Mireille Laridon * Peter Provoost *
*
Deelnemende kunstenaars
* Ann Van de Velde * Anton Retsin * Berth Van Poucke *
* Bryan Green * Caroline Hübner * Chantal Pollier *
* David Malan * Dries Magits * Els Van Poucke *
* Eleanor Crook * Pascale Pollier-Green * Valentina Lari *

Pictures of the Exhibition: click here

August 15, 2011

Poster GDA 2011 - ARS Projects 2011Exhibition Preview: click here

Opening Hours:
Friday 16 Sep 2011: 10h00 - 18h00
Saturday 17 Sep 2011: 10h00 - 15h00

Exhibition Pictures: click here

August 13, 2011

Medical Art Exhibition, Antwerp Medical Days 2011Not until we’ve beaten cancer
Medical Art Exhibition, Antwerp Medical Days 2011

Organisation: BIOMAB, ARS, EMSA

University of Antwerp, Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)


Building Q (Aula Building), Room V2 (Parking P3 and P4)

Public transport: Bus 17, 21, 25, 31, 130, 135, 140 and 141

Bus 17 from Antwerp Central Station; Bus 31 from Antwerp-Berchem Station

Opening: Thursday 15 September 2011 at 20h00
Presentations: Friday 16 and Saturday 17 September 2011 from 13h00 to 14h00

In this time of globalization the meaningful international exchanges among scientists, artists, and medical artists teaching Art and Science to a new generation of students have become of utmost importance. The opportunity for a real dialogue about experiences and visions central to their work is very often missing. The so-called ‘exchanges’ are all too often an exhibition, a publication and tell for finished products and productions, rarely encouraging open discussions between scientists and artists.

We are therefore pleased that this meeting and exhibition organized by the Art Researches Science - ARS program, the Biological and Medical Art in Belgium group (BIOMAB) and the European Medical Students' Association (EMSA) is convened for the second time during the Antwerp Medical Days at the University of Antwerp, bringing together representatives from a wide variety of disciplines.

The topic for the Antwerp Medical Days 2011 is ‘Cancer: Prevention and care for the patient as a person.’ Cancer is a global disease that should be battled against with all our forces, disciplines, backgrounds and abilities. And as you all know there is absolutely no time to lose!

The art work represented in the Q building, room V2 on the UA Campus Drie Eiken ‘not until we’ve beaten cancer’ is research based, observing and inspired by the human body in all its diversity; life and nature in all its beauty, strength, fragility, disease, mortality and death.

This scientific meeting and medical art exhibition offers a platform for future networks, workshops and co-productions between young artists, medical artists and scientists. It will also act as an opportunity for regional and local initiatives to be reinforced through trans-continental forum of ideas.

We wish all participants an exciting time in Antwerp and hope that these three Medical Days will be productive and successful for the arts and the sciences.

Pascale Pollier-Green, biomedical artist and president BIOMAB
Els Gielis, president Antwerp Medical Students’ Congress AMSC 2011
Ann Van de Velde, hematologist, BIOMAB
Francis Van Glabbeek, orthopedic surgeon, BIOMAB
Website: BIOMAB

Pictures: click here
-----
Artists & Works (in Progress)

Anneke Blennerhasset
2 COLOUR LITHOGRAPHIES, 2011
70 x 51 cm (3)

MAPPING SYNERGIES, 2011
Animation
Length: 1 minute

I am very interested in science, using it as an inspiration for the majority of my works. Psychology also features within this framework of ideas and how the mind progresses in thought and formulates an idea that grows and develops. In this instance I am honing in on the destructive part of human nature and how such things manifest and take over the mind eventually self destructing. I wanted to translate such ideas in my work so I started looking to the growth of different substances and organisms, one of these being cancer. I was researching just how such small seemingly innocent 'seed' can grow and spread rapidly taking over the whole body and completely breaking it down. I document this progression of change and how it can affect ones physical and mental state, changing an image from something quite meek and delicate to something which dominates and overpowers.


Patrick Cromheecke

ACCEPT, 2011
(Aanvaarden)
70 x 70 x 65 cm


Hoe zijn onze emoties bij het woord kanker?
Verdriet om wat er komen zal.
Verdriet om wat voorbij is.
Opluchting omdat er eindelijk een diagnose is.
Opluchting omdat men eindelijk zal handelen of niet wil handelen.
Je wereld is totaal veranderd.
Alles tolt.
Wil je jezelf nog zien?
Sluit je jezelf op of laat je nog een opening voor de toekomst?
THE ROAD, 2011
(De weg)
Ceramic, inox, iron, mirror, oil on canvas
150 x 105 x 75 cm

De druppel die zich verspreidt
Rode of witte bloedlichaampjes
Kronkelend in lichamen
We worden zelf de kanker
Gebroken emoties
Overgeleverd aan ....Caroline Hübner

REMISSION, 2011
Acrylics on canvas
80 x 80 cm

Being the daughter of a pianist and a ballerina, I grew up in a world of visual art, dance, music and poetry whereas the tender perspective on life never failed to look beyond the obvious. This would translate itself in my later work as a visual artist and writer, where capturing the lives of lost ones in eulogies as mere outstretched poems and perform them at funerals by herself would become a tender caress of death and the people surrounding it. As where theatre and dance were an everlasting inspiration, this influence still shows in the evaporating figures of paintings, as it does in the longing for what might be unreachable, either towards ‘the other world’ or the missing of fulfillment of a life yet to be lived, not ended. As death creates a state of solitude too, this emotion is often occurs in my work as does the grief of having ‘to let go’.Willem Magits

THE JUDAS CELL OR LILITH CELL, 2011
(De Judas-cel / Lilith-cel)
Poem

HYLEMORPHISM, 2011
(Hylemorfisme)
PoemDavid Malan
DANIEL, 2011
Polyurethane, glass fibre and resin – painted between layers of resin
60 x 60 cm

I was born in beautiful South Africa, a cauldron of culture, from which I draw inspirational creativity. I'm inspired by the stuggles of and the successes of a nation of extemes. My work is often also demonstrating extremes. Using cardboard and making a tree for example. Or using bricks, that are generally very hard and making something that looks like soft clay thrown against the wall.
My aim is to force people to look beyond what the eye first sees and contemplate, for a moment, a different point of view. Daniel is a young man representing a people who are searching and discovering solutions and answers. He has no natural humanoid colour because he represents all cultures, social standing and colour. I've made him young to show the innocent manner that we should all approach things that we don't understand but want to comprehend, whether it be sickness and desease or trying to figure out time and space in a fourth dimention. Daniel holds a completed tesseract in his hands... a success, an advancement of knowledge through application. A tetrahedron lies in front of him as a discovery in the past that he has built on. Bits of un-assebled/undiscovered pieces lie scattered; an idea waiting to be uncovered... a truth to be realised. The fact that there are people applying themselves to beating cancer means, undoubtedly that we are beating cancer.

Özkan Özsarlak
OUTSIDE-INSIDE, LUNG CANCER, 2011
64-slice multidetector Computerized Tomography, Volume Rendering Reformations, printed on aluminium
70 x 70 cmChantal Pollier
BATTLE OF THE REMAINS, 2010
Alabaster carving on Belgian Greystone
25 cm x 20 cm x 18 cm

Balancing the line between being and not being,
looking for the confrontation with everybody's humanity:
the beauty and ugliness of the constantly changing body,
the strength of muscles, the aging skin, mortality, and decay.Pascale Pollier-Green
MELANOCYTE, 1998
Clear resin
114,5 cm x 61,5 cm x 105 cm

My work is research based, I make observations, I experiment and take notes, I draw, paint, and sculpt. The internal and external human body in all its diversity, life and nature in all its beauty, strength, fragility, disease, mortality and death all this and more is what inspires me. My materials are clay, plastoline, sculpey, wax, oil paint, silicone, epoxy, polyester, human hair and other natural materials, graphite pencil, ink, watercolour, Photoshop and illustrator, etc... New technologies and philosophies are my muses. Quantum physics, nano technology, and animatronics I find very interesting and are important in my work.

MELANOMA, 1999
Aquarelle paintingAnton Retsin
PATHOLOGICAL LOOK-ALIKES, 2011
(Pathologische dubbelgangers)

Pathological Look-alikes” consists of a series of ten heads with multiple diseases inflected upon the faces. The total size of the work depends on the composition, because the boxes can be placed in different formations. Each ceramic head is numbered and carefully placed in a box of 24 x 31 x 10 cm. The boxes and heads are crafted according to the medical tradition of the 19th century science. Each one is representing the terrifying result of disease on the human body. They are created as an illustration of pathological aesthetics: horrible and beautiful, fascinating and repulsive. Each of them holds the truth of mortality and each of them will have each a different effect on the spectator. The human body is a fine and fragile mechanism, but on the other hand, much more resilient then one would think.
With my work I want to refocus the spectator gaze on the human body and its complex system. At present we are experiencing a major cancer epidemic. We live much longer than before, but modern living plays a great role in the fact that humans die more of cancer. We are constantly exposed to pollution. Because of all kinds of toxins on food and clothes. Some of them are airborne and others come in direct contact with our skin. So modern living includes a higher rate of cancer related mortality. On the other hand there is the improved and advanced medical system and treatments, more efficient than ever before. The progress of disease and medical science is constant in motion as the earth itself. Human beings are living much longer then they were intended to by nature, and there is no cure for old-age. We are not meant to live on forever and we should accept this fact. But we can fight and reduce the risk on cancer. Humanity has to take up the responsibility for itself and its environment by living much more ethically and consciously.Eric Vandamme


UNTITLED, 2011
Oil on canvas
80 x 120 cm
50 x 70 cm
50 x 50 cm

Schilderijen die ik dit jaar maakte op basis van de voorbije dissectiedagen in UA Wilrijk. Er kan niet met zekerheid gezegd worden dat de mensen die hun lichaam schonken aan de wetenschap, kanker hadden. Misschien was het niet hun persoonlijke doodsoorzaak. Misschien ook wel. Feit is dat kanker bij heel wat mensen latent aanwezig is en wellicht waren er ook bij deze mensen, al was kanker misschien niet hun doodsoorzaak, weefsels onbeheerst aan het groeien. Als je dan kijkt naar deze schilderijen, kan je je de vraag stellen: wat sluimert er op microscopisch niveau onder deze beelden?


Ann Van de Velde 'Sanguine'

SOMANAUT, 2011
Mask for brain radiotherapy, tape, digital photo frame, memory card, poem, video

46 x 48 x 25 cm

A cancer scientist navigates the body and sails upon the waves of the human sea.