the official website of Biological and Medical Art in Belgium

-

Together with:

University of Antwerp, Faculty of Medicine and Health Sciences
University of Antwerp, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences
Royal Academy of Fine Arts Antwerp / School of Arts - AP University College
Royal Academy of Fine Arts Ghent / School of Arts - University College Ghent
Haute école des arts du Rhin - HEAR, Didactique visuelle (F)
University of the Arts London - UAL (UK)
Medical Artists' Education Trust - MAET (UK)
University of Dundee, Centre for Anatomy and Human Identification (UK)
ART RESEARCHES SCIENCE INTERNATIONAL COLLABORATIONS (ARSIC)

Contact information

ann.van.de.velde[at]hotmail.com // artem-medicalis[at]virginmedia.comSeptember 23, 2014

Research Day Antwerp - 24 Oct 2014
Beste
Hierbij wensen wij u uit te nodigen op de jaarlijkse onderzoeksdag van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen van 24 oktober 2014.
Zowel nieuw aangestelde professoren als  doctorandi zullen die dag hun onderzoeksproject nader toelichten en zo hun wetenschappelijke ervaringen met ons delen.
U kan ons uw deelname bevestigen via het elektronisch inschrijvingsformulier dat u kan terugvinden op onze websitewww.uantwerpen.be/onderzoeksdagfbd
Wij hopen alvast u te mogen verwelkomen op deze onderzoeksdag.
Met vriendelijke groeten
Prof. dr. Louis Maes
Decaan
Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen
****
Dear all
We kindly invite you on the yearly Research day of the Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences on October 24, 2014.
Both newly appointed professors as doctorandi will present their research project and share their scientific findings. The final program will follow later.
Please confirm your presence via the online registration form which you can find on our websitehttps://www.uantwerp.be/en/faculties/fbd/research/research-day/
We hope to welcome you on this research day.
Kind regards
Prof. dr. Louis Maes
Dean
Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences

September 17, 2014

Het Lichaam in Beeld - Museum M Leuven


Private view 01/10/2014

02/10/2014 – 18/01/2015

Stap binnen in het leven van de legendarische anatoom en wetenschapper Andreas Vesalius. Zijn reizen, studies aan de Universiteit van Leuven en periode als lijfarts van Keizer Karel V worden uitvoerig belicht. Als hoogtepunt uit zijn carrière ontdek je de houtsneden uit het baanbrekende boekDe humani corporis fabrica. Ofwel: de wetenschappelijke atlas van het menselijk lichaam en tot op vandaag een referentie in de anatomie en de moderne geneeskunde.
Je krijgt een overzicht van verschillende kunstvormen doorheen de tijd, waarop de invloed van Vesalius’ manier van kijken naar en weergeven van het lichaam onweerlegbaar is. Wat begon als een wetenschappelijke fascinatie voor het menselijke lichaam, wordt al gauw ingezet in het artistiek tonen van de mens, in al zijn facetten.
Door het nieuwe tijdperk dat Vesalius inluidt, krijgen de anatomische theaters een wetenschappelijk karakter. De tentoonstelling reconstrueert een levensgroot exemplaar van dit houten type amfitheater, waarin spectaculaire - soms wekenlang durende - dissecties onder het publieke oog plaatsvonden.
Parallel loopt in M de expo van de hedendaagse kunstenaar
Markus Schinwald (°1973, Salzburg). Een gemeenschappelijke fascinatie voor het menselijk lichaam verbindt hem met Vesalius.

Highlights

De Fabrica

Vesalius’ meesterwerk telt 277 gedetailleerde illustraties en beschrijvingen van het menselijk lichaam. Het boek betekent in die tijd een mijlpaal voor de wetenschap. Voor het eerst vertrekt iemand vanuit het dissecteren van mensenlichamen om onze binnenkant in kaart te brengen, in plaats van zich te baseren op de karkassen van honden en apen. Anatomie krijgt vanaf Vesalius een wetenschappelijk statuut dat tot de fundamentele kennis van elke arts behoort. Eén exemplaar kost in die tijd 4 gulden en 4 ½ batzen, het maandloon van een hoogleraar anatomie. 

Wassen model van Susini

Groothertog Peter Leopold van Lotharingen sticht in 1775 in Florence het museum voor natuurlijke geschiedenis. Tal van kunstenaars creëren hier gekleurde wasmodellen in zijn werkplaats. Het maken van een wassen anatomisch model verschilt niet veel van de creatie van een kunstwerk. Clemente Michelangelo Susini (1754-1814) is de absolute meester in dit genre.

Smugglerius van Pink

Dokter William Hunter krijgt in 1776 het lijk van een opvallend gespierde smokkelaar in handen. Hij maakt een bronzen afgietsel van het gevilde kadaver, in de theatrale houding van de stervende Galliër. Zijn studenten geven hem de naam smugglerius of smokkelaar. In 1834 maakt William Pink een afgietsel van het ondertussen verloren gegane origineel.

De Glazen Man

In 1930 maakt Frans Tschackert een transparant mensenmodel uit kunststof. Deze Glazen Man bestaat uit een skelet met daarop wassen afgietsels van organen. Gekleurde draden stellen slagaders, aders en zenuwen voor. Het imposante beeld brengt drie kenmerken van het moderne lichaam samen: transparante wetenschappelijke waarneming, het gezonde, sportieve lichaam en streven naar het Griekse schoonheidsideaal.

September 13, 2014

VESALIUS CONTINUUM Conference D4 Zakynthos, Greece


07 September 2014

Morning Session: 21st Century Art of Human Anatomy
Chair: Ann Van de Velde
Ann Van de Velde


Eleanor Crook


Eleanor Crook


Rachael Allen


Margot Cooper and Catherine Sulzmann


Eleanor Crook, Margot Cooper, Catherine Sulzmann and Rachael Allen


Lisa-Temple Cox and Glenn Harcourt

Tonya Hines
Lucy Lyons

Film MEDinART by Vasia Hatzi


Lunchtime


Jacqueline Vons and Lisa Temple-Cox


Medical Artists

Afternoon Session: Fabrica Vitae, the Stuff of Life
Chairs: Pascale Pollier and Martin Kemp

Pascale Pollier

Stelarc

Nina Sellars

Mara Haseltine

Lucy Lyons, Joanna Ebenstein and Eleanor Crook

Andrew Carnie

Martin Kemp

VESALIUS CONTINUUM Conference D3 Zakynthos, Greece


06 September 2014

Morning Session: The Art of Human Anatomy - Renaissance to 21st Century
Chairs: Brian Hurwitz and Ruth Richardson

Robrecht Van Hee and Brian Hurwitz

Robrecht Van Hee

Robrecht Van Hee

Francis Wells

Roberta Ballestriero

Ruth Richardson

Paolo Mazzarello

Marco Catani

Marco Catani

Marco Catani, Paolo Mazzarello and Ruth Richardson

Afternoon Session: 21st Century Anatomy Teaching and Learning
Chairs: Peter Abrahams and Francis Van Glabbeek

Peter Abrahams, Shane Tubbs and Francis Van Glabbeek

Bernard Moxham, Susan Standring, Marios Loukas, Shane Tubbs, Francis Van Glabbeek and Peter Abrahams

Peter Abrahams

Bernard Moxham

Susan Standring

Susan Standring

Shane Tubbs

Shane Tubbs

Brion Benninger

Bernard Moxham, Susan Standring, Shane Tubbs, Peter Abrahams, Francis Van Glabbeek and Marios Loukas

Rober Trelease

Robert Trelease

Richard Tunstall

Richard Tunstall

Robert Trelease, Richard Tunstall, Peter Abrahams, Francis Van Glabbeek and Tom Lewis

Tom Lewis and Peter Abrahams

Tom Lewis

Evening Session 1: FIBRICA VITAE PILOT 
by Andere Wereld Films (Sofie Hanegreefs & Jelle Janssens) and Pascale Pollier
Evening Session 2: Greek Dances in Zakynthos Town