the official website of Biological and Medical Art in Belgium

-

Together with:

University of Antwerp, Faculty of Medicine and Health Sciences
University of Antwerp, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences
Royal Academy of Fine Arts Antwerp / School of Arts - AP University College
Royal Academy of Fine Arts Ghent / School of Arts - University College Ghent
Haute école des arts du Rhin - HEAR, Didactique visuelle (F)
University of the Arts London - UAL (UK)
Medical Artists' Education Trust - MAET (UK)
University of Dundee, Centre for Anatomy and Human Identification (UK)
ART RESEARCHES SCIENCE INTERNATIONAL COLLABORATIONS (ARSIC)

Contact information

ann.van.de.velde[at]hotmail.com // artem-medicalis[at]virginmedia.comOctober 9, 2010

15-17 Oct 2010 Art Researches Science at Studio Villanella

Platform voor jong en creatief talent

In de Voormalige Studio Herman Teirlinck

Maarschalk Gerardstraat 4

2000 Antwerpen

Vrijdag 15 Oktober / 20:00 - 01:00
Zaterdag 16 Oktober / 14:00 - 18:00
Zaterdag 16 Oktober / 22:00 - 01:00
Zondag 17 Oktober / 14:00 - 19:00
'Art researches Science' probeert het brede veld van de Kunsten en Wetenschappen te onderzoeken en te bevatten. Expo's, lezingen, performances, film en muziek over kunst en wetenschap.

Met Bryan Green (poet and sculptor) (UK), Martin uit den Bogaard (bio/eco-artist, curator Verbeke foundation) (NL), Peter Beyls (musician/artist) (BE), Eleanor Crook (wax sculptor) (UK), Milton Mermikides (musician) (UK), Sandra de Clerck (glass sculptor) (BE), Chantal Pollier (stone sculptor/ psychologist) (BE), Dries Magits(1984-2008) (Artist)(BE), Ann Van de Velde (hematologist/medical artist) (BE), Pascale Pollier (sculptor/painter/medical artist)(BE), Leo Copers (contemporary artist) (BE), Mara Haseltine (eco artist) (USA), Els Van Poucke (psychologist/sculptor)(B), Frederik Verstreken (orthopedist/handsurgeon) (B), Nathan Cohen (painter) (UK), Richard Neave (forensic artist) (UK), Martin Kemp (art historian) (UK), Bernard Lernout (learning expert) (B), Sofie Hanegreefs (documentarist) (B).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Kunsthistoricus en Professor Martin Kemp van Oxford University UK, geeft ons meteen een boeiende titel voor zijn lezing 'Splashing around, some structural intuitions in art and science'. Hij stelt zich het gebied tussen kunst en wetenschap als een vloeibare ruimte voor: een gebied waarin men "speelt", plonst in een onbekende wereld, waarbij definities wegvallen.

Forensisch kunstenaar Richard Neave, grondlegger van de Manchestermethode voor gezichtsreconstructie, overloopt met zijn lezing 'Tangible Clues from the Human Skull' een reconstructie van een 36000 jaar oude schedel.

Bernard Lernout brengt 'Leonardo’s Compass: how the Renaissance repeats itself, and how to navigate through it'. Leonardo Da Vinci is ongetwijfeld één van onze grote pioniers in dit denkveld. Bernard Lernout onderzoekt het creatieve denkproces van deze uomo universale.

Op poëtische wijze benadert Belgisch kunstenaar Leo Copers het gegeven van de vergankelijkheid, het leven het universum en energie, die hij op eigen wijze op een nieuwe manier in beeld brengt. Hij toont een nog niet eerder tentoongesteld werk uit 1994.

New Yorkse kunstenares Mara Haseltine streeft met haar werk naar een gezondere relatie met onze aarde en haar oceanen. Haar lezing 'Geotherapy 101: From the Nano to the Geo' geeft een toelichting op het concept Geotherapy.

Milton Mermikides is een componist, producer, schrijver en docent werkzaam in Londen. 'Microcosmos' is een video-installatie die prachtige beelden van microbacteriële kolonies toont, met elektronische muziek die werd gemaakt uitgaande van hun kleur, vorm en DNA. Deze meeslepende ervaring dompelt ons onder in de verborgen muziek en schoonheid van de wereld van de bacterie.

Martin uit den Bogaard (bio/eco-kunstenaar, curator Verbeke foundation) brengt: 'Painting and Singing Whale”' Het werk is een meting van de milivoltage, vastgelegd met een voltmeter. Deze geeft het signaal door aan de computer en die vertaalt het in beeld en geluid. Zo kan je zien en horen dat een ‘dood’ dier nog energie heeft, zoals alles eigenlijk energie is.

Peter Beyls (musicus/kunstenaar) is geïnteresseerd in spontane interactie met machines, vooral in de sociale aspecten van interactie met computers. Hoe kan een machine een eigen karakter uitdrukken en toch tezelfdertijd alert zijn voor veranderingen in de wereld? Daarbij wordt interactie opgevat als een complex dynamisch proces waar mens en machine verwikkeld zijn in een abstracte dialoog.

Bryan Green (beeldhouwer/dichter)introduceert 'the roundabout'. Bryan Green is de stichter van de Moodist beweging.
Moodism is the Art Or Science Of Escaping From Self-imposed misery
Moodism is de kunst of wetenschap van het ontsnappen aan zelfopgelegde ellende
Moodism Is The Playing, To Exhaustion, Of No Game In Particular
Moodism is het spelen, tot de grens van de uitputting, van geen bepaald spel

Nathan Cohen (kunstenaar, schilder) creëert installaties die onderzoeken hoe kunstvormen interageren met de werkelijke wereld-ruimte van de toeschouwer. Onlangs heeft hij gewerkt met technologieën die werden ontwikkeld door professor Susumu Tachi en zijn team bij Tachi Lab (Keio University, Graduate School of Media Design, Japan) inclusief Retro-reflecterende Projectie (RPT) and Multi-channel Real Time Video composition (MRTV). Hij heeft deze processen verwerkt in de ontwikkeling van nieuwe vormen die de interpretatie van de ruimte wijzigen en de kijker direct in de bouw van het kunstwerk plaatsen. Deze tentoonstelling toont een selectie van beelden met betrekking tot zijn meest recente samenwerking met Tachi Lab.

Eleanor Crook (beeldhouwer): Op het moment van de dood is het menselijk lichaam getransformeerd van een levende entiteit naar een menselijke vorm die gemaakt is van materie, een bijzondere materie, die voordien werd gevormd om het leven te kunnen ondersteunen. Eleanor poogt met haar effigies een omgekeerd process te creeren, waar de menselijke vormen uit onbehaagelijk geanimeerde materialen zijn vervaardigd deze creaties blijken zich in een overgangfase te bevinden van materie tot levende entiteit.
Eleanor speelt met de paradox die door Shelley's Frankenstein werd opgemerkt: "De moeilijkheid van zijn project was niet de vonk van het leven in levenloze materie te prenten, maar een lichaam kunnen maken die het leven kon ondersteunen " De levensechte eigenschappen van een scala aan materialen, organische en synthetische, kan worden gebruikt om de visuele en tactiele kwaliteiten van een verscheidenheid aan lichamelijke weefsels en stoffen te vervangen; sculptuur is geponeerd als poëzie van een materiaal substituut met een groter potentieel repertoire van emotionele expressiviteit dan een eenvoudige imitatie.

Sandra de Clerck (glas kunstenaar): Momenteel gaat Sandra’s interesse voornamelijk uit naar de vrouw, haar geschiedenis en haar plaats in de kunstgeschiedenis. De enorme transformatie die plaats vond in onze wereld de afgelopen zestig jaar en een multimediale samenleving maken dat er niet langer één waarheid, maar een aantal waarheden zijn die het typische vrouwelijke uitmaken. Sandra ziet dit als een mysterieus labyrint, waar het glas in al zijn fysieke, optische en symbolische aspecten aanvoelt als de -voor haar- meest geschikte taal.

Chantal Pollier (kunstenaar/psycholoog): Chantal Pollier zoekt in haar sculpturaal werk de confrontatie met ieders menselijkheid: de schoonheid en de lelijkheid van het veranderende lichaam en de veranderende geest, de tanende huid, de sterfelijkheid, het verval. Met 'Battle of the remains', één van haar installaties, dwingt ze de toeschouwer tot zelfreflexie. 'The heart of the Matter' toont hoe het samenleven in grote eenzaamheid toch kan leiden tot uitzonderlijke ontmoetingen.

Dries Magits (kunstenaar): Dries Magits’ acht tentoongestelde werken van menselijke handen kunnen je hard raken. Hij doet dat liefdevol, maar welbewust en met een zachte wreedheid. We mogen ons niet afkeren van de verminkingen en het bloed dat hij toont. Hij dwingt ons om te kijken naar de onderliggende schoonheid. Je moet gewoon voelen wat hij in zijn kunst laat zien. Spijt, droefheid, pijn, maar ook liefde, blijdschap en hoop.’ Zelf verwoordde Dries het zo: Sinds mijn kindertijd verwonderde mij de schoonheid die lag in pijn en ongemak. Het is een dunne lijn om te begaan, om te proberen de tekening iets anders te laten ‘zien’ dan het schokkende van het ánders zijn. Men is immers te snel geneigd om zich te verstoppen achter een muur, zodat men niet emotioneel geraakt zou worden. Men mist zo de kans om de sublieme, onderliggende schoonheid van de bijhorende droefheid te ondergaan.'
Dries’ werk wordt hier voor de eerste maal in dialoog getoond met de klinische foto’s van Frederik Verstreken (handchirurg).

Els Van poucke (psycholoog/beeldhouwer): Onderzoek van het spanningsveld tussen ‘wat men denkt’ en ‘wat men (uiteindelijk) doet’. Hoofd en handen in elkaar verlengde genereren een grenzeloze kracht en creativiteit, waarbij het proces en niet het product het doel is. Met het aanschouwelijk maken van abstracte concepten, gedachten en gevoelens wil dit een ode zijn – ditmaal niet alleen - aan de ‘bedenkers’ maar evenzeer aan de ‘uitvoerders’. Het virtuele wordt terug vorm.

Sofie Hanegreefs ( documentairemaker een andere wereld films) introduceert de film 'Art : Science = Science x Art'. Deze film werd gerealiseerd in het kader van de conferentie voor Europese medische kunstenaars “Confronting mortality with Art and Science” 2007.

Ann Van de Velde (hematoloog) werkt als medisch kunstenaar onder de naam Sanguine:
"de kleur van bloed hebben - gekenmerkt door overvloed en actieve circulatie van het bloed - te anticiperen op het beste - niet moedeloos - vertrouwen - vol hoop / / bloed kleur - rood - bloedsteen - rood krijt / / om te bevlekken met bloed - om de kleur te geven van bloed - to ensanguine.”

Pascale Pollier (beeldhouwer/schilder/medisch kunstenaar):Medische beelden en indrukken – chirurgie – ziektes - aandoeningen en pathologieen – sterfelijkheid - de dood - het vergankelijke lichaam - de beperkingen - het vermogen - de schoonheid van het lichaam tijdens het leven en in de dood, tot op het bot en dieper nog tot in de cel en de celorganel en quarks.
Observatie, en onderzoek staan centraal. Nanotechnologie en kwantumfysica zijn haar muses.

Samen met anatoom/chirurg professor Francis van Glabbeek en hematoloog/medisch kunstenaar Ann Van de Velde stichtte Pascale in 2007 BIOMAB vzw ( Biological and Medical art Belgium) voor de organisatie van projecten zoals het internationaal postgraduaat ARS.

Met dissectie-tekenmarathons, samenwerkingen met kunst - en wetenschappelijke instellingen, organisatie van tentoonstellingen, filmdocumentaires en symposia.

Tickets: enkel kassa 5 euro
Klik hier voor meer info.

Interview 14 October 2010: click here

No comments:

Post a Comment