the official website of Biological and Medical Art in Belgium

-

Together with:

University of Antwerp, Faculty of Medicine and Health Sciences
University of Antwerp, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences
Royal Academy of Fine Arts Antwerp / School of Arts - AP University College
Royal Academy of Fine Arts Ghent / School of Arts - University College Ghent
Haute école des arts du Rhin - HEAR, Didactique visuelle (F)
University of the Arts London - UAL (UK)
Medical Artists' Education Trust - MAET (UK)
University of Dundee, Centre for Anatomy and Human Identification (UK)
ART RESEARCHES SCIENCE INTERNATIONAL COLLABORATIONS (ARSIC)

Contact information

ann.van.de.velde[at]hotmail.com // artem-medicalis[at]virginmedia.comMay 29, 2011

Call for Application ARS-GDA2011 "ONCOLOGY"

De vorige internationale dissectie tekenmarathon, maart 2011, ligt alweer een hele tijd achter ons.

Zintuiglijke confrontaties met wat kundig verstopt ligt onder de lichamelijke huid zijn meer dan ooit nodig wanneer we het menselijke lichaam willen leren kennen en begrijpen.

Graag kondigen we jullie de Antwerpse Geneeskundige Dagen 2011 aan, een driedaagse samenkomst gevuld met wetenschappelijke voordrachten, boeiende workshops, internationale posterpresentaties en een wetenschappelijk-confronterende kunsttentoonstelling.

De Geneeskundige Dagen van Antwerpen 2011 lopen van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 september 2011 en worden op donderdagavond feestelijk ingezet.

Het onderwerp voor 2011 is

“Kanker: Preventie en zorg voor de patiënt als mens”.

Het volledige programma is binnenkort beschikbaar op http://karva.be/

Dit actuele oncologische thema zal vanuit vele domeinen benaderd worden (studiegebonden resultaten, nieuwe therapieën, beeldvormende technieken, visuele voorstellingen, 2D, 3D, literair, performance,…).

Daarom stellen we voor om – zoals vorig jaar toen het thema OBESITAS was - samen met de Antwerpse delegatie van de European Medical Student Association (EMSA-Europe) een posterpresentatie én tentoonstelling te houden.

De tentoonstelling vindt plaats op deze locatie:
• Lokaal V2 op de UA, Campus Drie Eiken (het grote aulagebouw, zoals vorig jaar, cfr de foto’s op de BIOMAB website)

Iedereen met interesse voor het menselijk lichaam en de wetenschappen is méér dan welkom om deel te nemen.

Registratie, opstelling en verzekering is volledig gratis en kan door een mail te sturen naar ann.van.de.velde(at)hotmail.com

De deelnemende werken worden opgenomen in een catalogus en zullen online verschijnen op de websites van de KDGA, BIOMAB en ARS.We hopen op een grote interesse vanuit de kunstrichtingen want KANKER is een ziekte die met ALLE krachten, disciplines, achtergronden en vaardigheden bestreden moet worden (en hier valt geen tijd te verliezen!).

De deadline voor registratie is 1 september.

Meer informatie volgt binnenkort op deze websites, ondertussen kan je er al een impressie terugvinden van hoe het vorig jaar was:

ARS-GDA2010 Obesitas

ARS/EMSA-GDA2010 Obesitas

EMSA congress website

EMSA website

Art Researches Science (ARS) website

***********

The previous international Dissection Drawing Marathon, March 2011, is already a long time behind us.

We would like to announce " The Medical Days 2011 of Antwerp 'a three-day meeting filled with scientific presentations, exciting workshops, poster presentations and an international scientific-confrontational art exhibition.

The Medical Days of Antwerp in 2011 run from Thursday 15 to Saturday 17 September 2011 with a festive opening on Thursday.

The topic for 2011 is

"Cancer: Prevention and care for the patient as a person."

The full program will soon be available on http://karva.be/

This current oncological theme will be approached from many domains (study-related results, new therapies, imaging techniques, visual representations, 2D, 3D, literary, performance,...).

Therefore, we propose - just like last year when the theme was OBESITY - ogether with the Antwerp delegation of the European Medical Student Association (EMSA-Europe) a poster presentation and exhibition account.

The exhibition takes place at this location:

• Local V2 on the UA Campus Drie Eiken (the large auditorium building, like last year, cf BIOMAB the photos on the website)

Anyone interested in the human body and the sciences is more than welcome to participate.

Registration, preparation and insurance is free and can be by sending an e-mail to ann.van.de.velde @ hotmail.com

Participating will be included in a catalog and online will appear on the websites of the KDGA, BIOMAB and ARS.

We hope to have a big interest from the arts disciplines because CANCER is a disease that should be battled against with ALL forces, disciplines, backgrounds and abilities (and there is no time to lose!).

The deadline for registration is Sept. 1.

More information will follow soon on this website, you can already find an impression of how it was last year:

ARS-GDA2010 Obesitas

ARS/EMSA-GDA2010 Obesitas

EMSA congress website

EMSA website

Art Researches Science (ARS) website

---------------------------------------------------------------
Registration dd 09 August 2011

Jan Gielis (tbc)
Caroline Hübner
Chantal Pollier
Anneke Blennerhasset
Eric Vandamme
Pascale Pollier-Green
Ann Van de Velde
Özkan Özsarlak
Anton RetsinZeno Fieremans

No comments:

Post a Comment